(terug)schenken

(Terug)schenken

Samen verbinding maken !

Als we de Aarde en haar kwaliteiten centraal stellen, dan is deze thematiek plots van algemeen nut. We moedigen mensen aan om, over de grenzen van privé-tuinen heen samen verder aan de duurzame en biodiverse toekomst van morgen te werken.

We zetten concrete projecten op met een directe en zichtbare impact op wat nodig is om het leven op aarde - in haar natuur, en zo ook in de verbinding tussen mensen - te eren. Zo ondersteunen we reeds projecten in thema's zoals buurtwerking, voeding en landbouw, biodiversiteit en recent ook veiligheid.


Terugschenken aan de Aarde !

Het leven op Aarde is een cyclus van nemen en geven: als mens weten we ons gevoed in wat de Aarde voortbrengt. Anderzijds dienen we datgene aan de Aarde terug te schenken zodat zij haar vruchtbaarheid, haar rust en andere Aarde kwaliteiten kan behouden.

Dankzij fondsen, subsidies en de giften van onze meters en peters schenkt Stichting Goedaardig grond en/of eigendom (terug) aan de Aarde. We creëren zo, naar oude indiaanse traditie, meer land dat aan ons allen toebehoort, maar dat we in respect tot haar eigenaar, Moeder Aarde, beheren.

Hoe word je meter of peter van een initiatief met een zorgzame impact voor de Aarde ?

1

2

3

4

Start met het invullen van naastgelegen velden. Je kan hierbij vermelden welk samenlevingsproject je graag steunt.

Ps: Voor een gerealiseerd project kan je geen schenking meer doen. Wil je graag meer info over een project of het initiatief verder vorm geven, laat het ons alvast weten !

Eénmaal je informatie bij ons is, zullen we je contacteren om samen te bekijken hoe we onze samenwerking mogelijks vorm kunnen geven. 

Doe je graag een schenking voor één van onze initiatieven dan kan dat via een storting van minimaal 20 euro op onze rekening BE09 9731 6189 5357 met vermelding van het project dat je wil steunen.

Waarvoor onze dank ! Meld je zeker aan op onze nieuwsbrief als je graag op de hoogte wil blijven.

 
 
 
 
Neen tegen oorlog ! - Open project